تامين اجتماعي

اسلاید شو

تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی

در روزهاي ابتدايي بهمن سال 1331 اعلاميه تاسيس سازمان تامين اجتماعي صادر شد.سده هفدهم ميلادي، آغازگر تاريخ پرسابقه نظام تامين اجتماعي محسوب مي شود. با شروع اين سده، مساله فقر و عدم تامين اقتصادي افراد، ابعاد گسترده تري يافت. به همين دليل، اقداماتي از جانب دولت هاي اروپايي در حمايت از قشر كم درآمد شاغلان صورت پذيرفت.


اولين مصاديق اين مساله را مي توان در اقدام هنري چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 يافت كه دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در انگلستان را كسر كرده و براي خريد دارو و مداواي كارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند. با اين حال، از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 به بعد بود كه به تدريج قوانين و مقرراتي به منظور بهبود رفاه كارگران وضع شد.

ادامه ي مطلب


برچسب ها : , , , ,