تعریف حسابداری

حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات،
صورتهای مالی،دفاتر و اسناد مدارک مثبته است
به طوری که افراد غیر متخصص نیز بتوانند
درک صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شرکت بدست آورند .

اصول حسابداری

اصل بهای تمام شده تاریخی - اصل افشاء حقایق
اصل تحقق درآمد - اصل تطابق هزینه با درآمد

 

 

 

 

1394

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل دهم 525 0 1394/12/29

قانون مالیات بر ارزش افزوده-فصل نهم 535 0 1394/12/27

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل هشتم 529 0 1394/12/25

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل هفتم 495 0 1394/12/23

راهنمای استفاده از نرم افزار انبارداری ” کاردکس انبارش “ 803 0 1394/12/20

دانلود برنامه انبارداری انبارش (کاردکس انبارش) 6297 0 1394/12/20

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل ششم 565 0 1394/12/16

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل پنجم 579 0 1394/12/10

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل چهارم 639 0 1394/12/08

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل سوم 527 0 1394/12/03

دانلود نرم افزار حسابداری چرتکه - نسخه اندروید 953 0 1394/11/28

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل دوم 509 0 1394/11/26

جذابیت سکه و بورس برای سرمایه گذاران 565 0 1394/11/26

قانون مالیات برارزش افزوده-فصل اول 603 0 1394/11/24

قانون ماليات هاي مستقيم - فصل ششم از باب پنجم 793 0 1394/11/24

دانلود نرم افزار حسابداری هلو 26191 0 1394/10/23

قانون مالیات های مستقیم - فصل پنجم از باب پنجم 723 0 1394/10/21

قانون مالیات های مستقیم - فصل چهارم از باب پنجم 691 0 1394/10/21

افراد موفقی که در بازار بورس ضرر می کنند! 731 0 1394/10/02

قانون مالیات های مستقیم - فصل سوم از باب پنجم 1035 0 1394/07/14

انواع تحلیل در بازار بورس و ارز 967 0 1394/07/09

قانون مالیات های مستقیم - فصل دوم از باب پنجم 915 0 1394/07/08

ده نکته کاربردی در مورد چک 1211 0 1394/07/07

با چک‌های برگشتی چگونه رفتار کنیم ؟ 1153 0 1394/06/13

بازار پول چیست ؟ 1049 0 1394/05/10

بازار ارز چیست ؟ 1045 0 1394/05/08

دانلود نرم افزار جستجوگر نمادهای بورس 1045 0 1394/05/07

تاریخچه ای مختصر از بازار ارز 759 0 1394/05/06

قانون مالیات های مستقیم - فصل اول از باب پنجم 2753 0 1394/02/01

تورم چیست ؟ 1275 0 1394/01/28

تاریخچه بانک مرکزی 1277 0 1394/01/22

قانون مالیات های مستقیم ـ فصل نهم از باب چهارم 1667 2 1394/01/18

بانک و بانکداری در ایران 1493 0 1394/01/14

بانک های تجاری چیست ؟ 1899 0 1394/01/06