قوانین مالیاتی،مالیات های مستقیم،مالیات چیست،حسابدرای مالیاتی،حسابداری


تبليغ تبليغ

اسلاید شو

قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم

فصل سوم مالیات بر درآمد حقوق


ماده 82 : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی)در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .

تبصره : درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد .

ماده 83 : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .

 


برای مشاهده جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF به ادامه مطلب مراجعه كنيد .

تبصره : درآمد غیر نقدی مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود :

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون)در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی(به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق .


ماده 84 : تا میزان یکصدوپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع ، از پرداخت مالیات معاف می شوند .


تبصره 1 : حذف شده است .


تبصره 2 : حذف شده است .


ماده 85 : نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیرت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیرت خدمات کشاورزی و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال ( 42،000،000 ) به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود .

 

 

 

 

نام فایل : کتاب قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم

لینک دانلود : ۳۰۰ کیلو بایت

پسورد : www.irhesabdar.ir 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Facebook Twitter Google + Linkedin Telegram Instagram
Webcodes